Hội thao Giáo dục Quốc phòng an ninh khối trường THPT Tỉnh thanh Hóa

Công văn số 3955/SGDĐT ngày 11/11/2020 về thời gian, địa điểm tổ chức Hội thao giáo dục Quốc phòng - An ninh học sinh THPT cấp tỉnh năm 2020.

"Trường học không khói thuốc lá"

Luật phòng chống tác hại của thuốc lá.

Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Nhằm phục vụ công tác truyền thông đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học ...

"An toàn COVID"

Nội dung Công văn số 3839/SGDĐT-CTTT của Sở GD&ĐT Thanh Hóa và HD cài đặt phần mềm.

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020

Nghị định về xử lý kỷ luật cán bô, công chức, viên chức

Công văn số 2986/SGDĐT-VP về việc thực hiện Thông tư 29/2020/TT-BGDĐT

V/v thực hiện Thông tư số 29/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục.

Phát động Cuộc thi tìm hiểu LSĐB tỉnh và truyền thống cách mạng của nhân dân Thanh Hoá ...

Sở GD&ĐT phát động Cuộc thi: “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh và truyền thống cách mạng của nhân dân Thanh Hoá năm 2020”.

Thong-tu-21-2020-huong-dan-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nganh-giao-duc

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục năm 2020

Ý kiến thăm dò

Nhận xét về các dịch vụ chúng tôi cung cấp?