THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2020-2021

Đăng lúc: 16:13:44 17/06/2020 (GMT+7)

Căn cứ vào Công văn số 1382/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19 tháng 5 năm 2020, về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021. Trường THPT Đào Duy Từ thông báo kế hoạch tuyển sinh như sau:

TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ Số: 23/TB-THPT ĐDT, TP Thanh Hóa, ngày 20 tháng 5  năm 2020
THÔNG BÁO
Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021
 
Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) ban hành tại Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011; Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021;
Thực hiện công văn số 1382/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hoá về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 THPT Dân tộc nội trú năm học 2020 - 2021 ;
         Trường THPT Đào Duy Từ thông báo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 như sau:
 1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
 
- Số lớp được tuyển: 12 lớp
 - Số học sinh được tuyển: 540  học sinh
 2. Phương thức tuyển sinh:
Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Đào Duy Từ năm học 2020-2021 theo phương thức thi tuyển.
3. Ngày thi, môn thi, hình thức thi, đề thi
3.1. Ngày thi: ngày 17 và 18 tháng 7 năm 2020.
3.2. Môn thi: Học sinh thi 3 môn: Ngữ văn và Toán học (tính điểm hệ số 2), môn Tiếng Anh (tính điểm hệ số 1).
3.3. Hình thức thi: Tất cả các môn thi theo hình thức tự luận.
3.4. Đề thi: Nội dung đề thi nằm trong chương trình THCS hiện hành. Đề thi được in tới từng thí sinh.
 4. Lịch thi:
 
Ngày
 
Buổi
 
Môn thi
 
Thời gian làm bài
 
Giờ phát đề thi cho TS
 
Giờ bắt đầu làm bài
17/7/2020
Sáng
Toán học
120 phút
7 giờ 55
8 giờ 00
Chiều
Ngữ văn
120 phút
13 giờ 55
14 giờ 00
18/7/2020
Sáng
Tiếng Anh
60 phút
7 giờ 55
8 giờ 00
 
5. Đối tượng và điều kiện dự thi
- Học sinh đúng độ tuổi quy định; có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông hiện hành;
- Tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thanh Hóa. Nếu học sinh có hộ khẩu ở tỉnh ngoài thì Giám đốc Sở GDĐT sẽ xem xét, quyết định.
          Tuổi của học sinh: thực hiện như quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Cụ thể:
 +  Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.
Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.
          +  Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.  
          +  Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học.
 
6. Đăng ký dự thi:
- Mỗi học sinh được đăng ký và dự thi tại một trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Thanh Hóa nơi học sinh có hộ khẩu thường trú (lưu ý: học sinh chọn trường phù hợp với khu vực địa lý theo hướng dẫn của UBND thành phố và phù hợp với học lực của mình).
- Thí sinh dự thi hoặc xét tuyển thẳng vào lớp 10 THPT: Nộp hồ sơ tại trường THPT công lập nơi thí sinh đăng ký dự thi hoặc xét tuyển thẳng.
 *Đổi nguyện vọng đăng ký dự thi:
          Thí sinh được đổi nguyện vọng đăng kí dự thi 01 lần vào ngày Sở GDĐT quy định theo lịch công tác (từ ngày 24/6/2020, sau khi các trường thông báo công khai tổng số thí sinh đã đăng ký dự thi đến 17 giờ ngày 25/6/2020) .
          Cách thực hiện đổi nguyện vọng đăng ký dự thi như sau:
           - Thí sinh đến trường THPT đã đăng ký dự thi lần đầu để xin rút hồ sơ. Hiệu trưởng trường THPT ký xác nhận cho rút hồ sơ vào tờ đơn đăng ký của thí sinh;
          - Thí sinh đưa hồ sơ (đã có xác nhận của Hiệu trưởng trường THPT đăng ký lần đầu) đến nạp đăng ký lần 2 tại trường THPT mà thí sinh muốn dự thi.
           - Trường THPT nơi thí sinh đến đăng ký lần 2 chỉ thu hồ sơ của thí sinh khi có xác nhận cho rút hồ sơ của Hiệu trưởng trường THPT mà thí sinh đã đăng ký dự thi lần đầu.
 
7. Tuyển thẳng vào lớp 10 THPT:
 
        7.1. Đối tượng
- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú (chỉ áp dụng với những học sinh chính thức đã được UBND huyện phê duyệt);
- Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người;
- Học sinh khuyết tật;
- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT. (Giải quốc gia chỉ tính ở các cuộc thi do Bộ GDĐT tổ chức hoặc liên ngành giữa Bộ GDĐT và ngành khác phối hợp tổ chức).
        7.2. Hồ sơ tuyển thẳng:
- Đơn xin tuyển thẳng vào lớp 10 THPT (theo mẫu của Sở GD&ĐT);
- Học bạ THCS (bản chính);
- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;
- Hồ sơ học sinh khuyết tật (nếu là học sinh khuyết tật);
- Giấy chứng nhận học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT (nếu có).
- Đối với thí sinh tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 nạp bổ sung sau khi trường THCS xét công nhận tốt nghiệp: Học bạ THCS; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do trường THCS cấp.
        7.3. Quyền lợi tuyển thẳng
Thí sinh tuyển thẳng không phải qua thi tuyển. Đối với những thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng nhưng vẫn đăng kí tham gia dự thi thì phải chấp nhận xét tuyển bằng điểm thi. Khi đó, coi như thí sinh từ bỏ quyền lợi được tuyển thẳng.
        Lưu ý:
 
* Thời gian thu hồ sơ dự xét tuyển thẳng: Từ ngày 15/6/2020 đến trước 11h00 ngày 16/6/2020.
 8. Hồ sơ dự thi vào lớp 10 THPT:
- Đơn xin dự thi vào lớp 10 THPT (theo mẫu của Sở GDĐT);
- Thẻ dự thi (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, do trường THCS xác nhận);
- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;
- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền (cấp huyện) cấp (nếu có).
- Học bạ, Bằng tốt nghiệp THCS (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THCS);
- Đối với thí sinh tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 nạp bổ sung sau khi trường THCS xét công nhận tốt nghiệp: Học bạ THCS; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do trường THCS cấp.
Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự thi là người đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có giấy xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn dự thi cấp.
 9. Đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên:
Sở GDĐT quy định mức điểm ưu tiên cho từng nhóm đối tượng được cộng điểm như sau:
                Nhóm đối tượng 1: cộng 1.5 điểm (gồm: con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”);
                Nhóm đối tượng 2: cộng 1.0 điểm (gồm: con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”);
                Nhóm đối tượng 3: cộng 0.5 điểm (gồm: người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).
                Thí sinh thuộc nhiều nhóm đối tượng ưu tiên thì chỉ được hưởng điểm ưu tiên ở nhóm đối tượng cao nhất.
 10. Thời gian đăng kí dự thi và thu hồ sơ:
Thời gian thu hồ sơ dự thi:      Từ 15 /6 đến 18/6/2020.
- Thời gian chấm dứt thu hồ sơ: 17 h00 ngày 18/6/2020.
Khuyến khích các trường THCS mua hồ sơ cho học sinh, giúp học sinh hoàn thiện hồ sơ và nộp tập trung.
 11. Điểm xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển:
- Điểm xét tuyển: là tổng điểm các bài thi (đã nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (nếu có).
- Nguyên tắc xét tuyển:  Chỉ xét tuyển đối với thí sinh có nguyện vọng dự thi vào trường, dự thi đủ 03 môn, không vi phạm quy chế thi, không có bài thi nào dưới 0,25 điểm và là thí sinh không trúng tuyển vào THPT chuyên Lam Sơn, THPT DTNT đã đăng ký nguyện vọng 2 xét vào học tại trường.
 12. Lệ phí tuyển sinh:
         Thực hiện theo qui định của UBND Tỉnh, nhà trường sẽ thông báo sau khi có thông báo của Sở GD&ĐT.
 
 
Nơi nhận:
- Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa (để BC);
- Chủ tịch UBND Tp Thanh Hóa (để BC);
- Phòng Giáo dục Đào tạo TPTH (để p/h);
- Các trường THCS thuộc TPTH (để p/h);
- UBND các phường, xã, Thị trấn (để p/h);
- Ban giám hiệu (để chỉ đạo);
- CB, GV Nhà trường (để biết và t/h);
- Lưu VT./.
                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                         Phụ trách trường
 
 
 
           Đã ký
 
                   Nguyễn Quốc Tuấn
 

Ý kiến thăm dò

Nhận xét về các dịch vụ chúng tôi cung cấp?